Nota Legal

Nota Legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.quorum.upf.edu és propietat de la Fundació Privada Institut d´Educació Continua, amb seu i domicili social a:

Balmes 132-134
08008 Barcelona
NIF: G60414182

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la Fundació Privada Institut d´Educació Continua o dels tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la Fundació Privada Institut d´Educació Continua, la qual se’n reserva tots els drets.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s’hagin de publicar formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del seu contingut.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les dades subministrades, inclòs el correu electrònic, pels usuaris a la Fundació Privada Institut d´Educació Continua i que són necessàries per a la formalització, la gestió administrativa, l’execució i el desenvolupament de tota l’activitat institucional pròpia de la Fundació Privada Institut d´Educació Continua, s’incorporaran a un arxiu de dades de caràcter personal, del qual és responsable i destinatària la Fundació Privada Institut d´Educació Continua, i s’utilitzaran exclusivament amb les finalitats d’administrar la documentació referent als alumnes i els candidats i d’informar-los sobre l’oferta de cursos, programes i activitats.

En tot cas, el cessionari pot exercir, respecte a les seves dades, els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, podeu adreçar-vos per escrit a la Fundació Privada Institut d´Educació Continua, carrer Balmes 132-134, 08008 Barcelona, o enviar un correu electrònic a idec.comunicacio@idec.upf.edu

Responsabilitat de la Fundació Privada Institut d´Educació Continua

La Fundació Privada Institut d´Educació Continua no garanteix l’accés continu als elements i a la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de la Fundació Privada Institut d´Educació Continua.

La Fundació Privada Institut d´Educació Continua no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La Fundació Privada Institut d´Educació Continua no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l’accés al seu lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

La Fundació Privada Institut d´Educació Continua no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web de la Fundació Privada Institut d´Educació Continua. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per la Fundació Privada Institut d´Educació Continua o per algun dels seus membres autoritzats.

Responsabilitats dels usuaris

No està autoritzat utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d’aquest lloc web ni el seu disseny.

Els usuaris d’aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se’ls demani.

Queda prohibit, llevat dels casos en què la Fundació Privada Institut d´Educació Continua ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de Fundació Privada Institut d´Educació Continua sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l’estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d’aquest punt.

La Fundació Privada Institut d´Educació Continua es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.