Tag Archives: fiscalitat

Albert Sagués

La responsabilitat social corporativa i els impostosAlbert Sagués

Professor de Fiscalitat, UPF Barcelona School of Management

El concepte de responsabilitat social corporativa reflecteix una demanda cada cop més insistent de la societat envers les empreses que està provocant un cert grau d’obertura i de transparència en [...]