Tag Archives: sostenibilidad

Oscar Elvira

Empreses socialment responsables, més o menys competitives?Oscar Elvira

Director del Màster en Banca i Finances, UPF Barcelona School of Management

Dins d’una economia, les empreses, com a agents socials que són, desenvolupen un paper crucial en la societat en què operen. Les economies més avançades, on hi ha més benestar [...]