14 Globalització

20.06.2018

Els canvis i la globalització de l’economia digital

Oscar Elvira

Es denomina ‘economia digital’ a una economia basada en la tecnologia digital, en què Internet ha canviat la manera com es fan els negocis.

En aquesta nova economia, les xarxes digitals i la infraestructura en comunicació proporciona una plataforma global sobre la qual les persones i organitzacions creen estratègies, interactuen, es comuniquen, col·laboren i busquen informació.

Recentment,​ l’economia digital ha adquirit un nou significat, com la branca de l’economia que estudia el cost marginal nul de béns intangibles via Internet. És a dir, la globalitat és avui més important i més present, perquè els clients poden demanar productes des de qualsevol part del món i la logística per a les empreses és un factor vital per fer arribar el producte al seu client final.

I en aquest entorn, el sector financer s’haurà d’adaptar a la disrupció d’aquest nou model de negoci. En primer lloc, requerirà una infraestructura, en referència als recursos de suport al negoci com la tecnologia, el hardware, el software, les telecomunicacions i el personal especialitzat. En segon lloc, el negoci electrònic (e-Business), referit als processos empresarials desenvolupats mitjançant aplicacions informàtiques o plataformes en línia. I finalment, el comerç electrònic (e-Commerce), referit a la compra/venda de béns utilitzant Internet com a mitjà de comunicació.

Tots ens hem de conscienciar del canvi de paradigma del sector financer davant els canvis socials i digitals. I de com la nova tecnologia digital generarà un canvi en el sector: Big Data (gestió de les dades), intel·ligència artificial (permet triar la millor manera de resoldre un problema), Blockchain (per garantir transaccions més segures i de confiança) o bé IoT (Internet de les coses, com les polseres capaces de registrar hàbits de la nostra vida quotidiana). En aquesta nova etapa, que es denomina quarta revolució industrial, les dades són el nou petroli, perquè d’elles depèn tota la construcció i l’evolució de la intel·ligència artificial.

Les companyies del sector financer que no s’adaptin dinàmicament no sobreviuran, ja que la capacitat de respondre de manera innovadora a la irrupció digital serà tan vital en les finances com ho va ser la transformació dels telèfons mòbils en smartphones. La irrupció en els nous models de negoci també es produeix perquè les experiències dels clients amb els líders tecnològics en altres sectors (Amazon, Apple, Facebook, Google…) estan transformant les seves expectatives de servei al client d’un banc o una companyia d’assegurances.

La tecnologia i la digitalització han provocat l’aparició de noves empreses emergents en el sector financer, que es denominen fintech o bé insurtech per al sector assegurador. Aquestes intenten facilitar les transaccions, simplificar els processos de contractació de productes, abaratir els serveis, reduir les comissions d’intermediació i gestió, així com millorar la transparència i eficiència als mercats financers. En aquest sentit, el potencial del blockchain o cadena de blocs per millorar l’eficiència i la gestió de riscos dels mercats és enorme. Les noves exigències dels clients com la immediatesa en l’entrega de documents i en la resposta a les seves necessitats de finançament o inversió, i els nous hàbits de consum requereixen noves infraestructures, processos i capacitats internes eficients que siguin suficients per respondre a aquestes noves necessitats dels clients.

Comença a ser popular la creació, l’ús o la inversió en criptomonedes, gràcies al blockchain o cadena de blocs que és una base de dades formada per blocs dissenyats per evitar la modificació una vegada que s’ha publicat una dada.  Aquesta tecnologia, que utilitza les matemàtiques, criptografia i llenguatges de programació, serveix per solucionar el problema de la confiança mitjançant la cooperació per aconseguir objectius comuns.

Però tots aquests nous negocis al voltant de les finances s’han de regular, i els bancs tradicionals estan reclamant una nova normativa que permeti competir amb aquestes noves fintech, ja que ofereixen serveis tradicionals amb menys infraestructura, cosa que les fa molt competitives en els preus que ofereixen, reduint els marges del sector financer. Recentment, Amazon va reconèixer que estava interessada a acollir el negoci bancari dels comptes corrents, poc rendibles per als bancs, en què a penes es cobren comissions, cosa que els permetria aconseguir 70 milions de clients de la banca comercial americana o d’arreu del món. El més important són els clients, els contactes, el coneixement, les dades, que faran que altres unitats de negoci de l’empresa siguin més rendibles.

L’evolució tecnològica farà que d’aquí a poc temps hi hagi cotxes autotripulats. Llavors, per a una companyia d’assegurances, en el supòsit d’un accident, qui serà el culpable? El conductor, com ara; el fabricant del cotxe, o bé l’operador de telefonia que connecti el vehicle al 5G.

Al mateix temps, la gestió avançada i massiva de dades (Big data) enfront dels sistemes tradicionals basats en criteris sociodemogràfics permetrà desenvolupar nous productes personalitzats i rendibles, alhora que millorarà els processos operatius.

El repte més gran per als bancs serà adaptar el seu negoci tradicional de venda de productes a través de les oficines a les noves tecnologies i que permetin satisfer les noves exigències d’un client multicanal, que ja no anirà a l’oficina.

En aquest sentit, el desenvolupament tecnològic que estem vivint a la societat i el desafiament continu de les empreses per adaptar-se i obtenir un benefici en els seus negocis està creixent de forma exponencial, per la qual cosa la irrupció de la digitalització a les empreses augmentarà cada vegada més. Cada organització s’haurà d’adequar al nivell de maduresa digital que tingui i al mateix model de negoci basat en els seus clients, canals de distribució, productes comercialitzats, processos interns, estructura organitzativa, cultura, història i característiques particulars de cada entitat.

Oscar Elvira

Oscar Elvira

Director del Màster en Banca i Finances, UPF Barcelona School of Management

https://patrimonia.bsm.upf.edu/author/oscar-elvira/

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris