05 Innovació

15.09.2014

#UPF2020: Dissenyar la universitat del futur

Carlos A. Scolari

Entrevista a Carlos A. Scolari

Durant el període 2012-2013 va coordinar un projecte de recerca intern de la Universitat Pompeu Fabra finançat pel Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), l’«#UPF2020 / Dissenyar la universitat del futur». Ens el pot descriure?

Es tracta d’un projecte de recerca intern finançant pel Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i la Innovació Docents (PlaQUID). En aquest projecte hi van participar dues joves investigadores del Departament de Comunicació de la UPF: la Ilaria Di Bonito i la Maria-Jose Masanet, i també hi va col•laborar la Carme Rovira (CQUID). La idea original consistia a treballar sobre la base d’entrevistes i de focus groups, però després vam decidir fer una sessió de gamestorming, per la qual cosa va afegir a l’equip un expert en aquest tipus de dinàmiques, l’Oriol Ripoll.

Els objectius del projecte eren tres. D’una banda, ens interessava elaborar un mapa d’actors, formats i pràctiques educatives disruptives (dins i fora de les universitats) a escala global. A més, el projecte tenia com a objectiu proposar una sèrie de noves pràctiques, formats i experiències educatives. Finalment, volíem començar a delinear un nou discurs de renovació universitària que anés més enllà de les apel•lacions clàssiques a la innovació i l’emprenedoria.

Aquesta última qüestió, relativa al discurs que fa la universitat, potser es mereix un aclariment. A la universitat es parla molt d’innovació i de crear emprenedors, però en gran part es queda en el pla discursiu. Estan de moda certes paraules, amb les quals molts s’omplen la boca, però la institució continua reproduint les seves pròpies pràctiques. Les universitats són màquines que es reprodueixen molt bé. No oblidem que la universitat té 1.000 anys de vida i que és una de les institucions més antigues d’Occident.

Com va sorgir el seu interès per desenvolupar aquesta investigació?

Fa molts anys que sóc docent, i amb alguns col•legues compartim una visió molt crítica de les institucions universitàries. Tot i que el panorama és molt variat i que s’hi poden identificar diverses situacions, en el cas específic de les universitats espanyoles són evidents una sèrie de símptomes preocupants, que van des de l’endogàmia institucional fins a la manca d’una renovació pedagògica i de continguts. Per exemple: molts professors continuen organitzant la seva tasca formativa basant-se en classes magistrals i no es plantegen la possibilitat de treballar d’una altra manera. Des d’una perspectiva institucional, es podria dir que la universitat és una línia de producció que només sap crear títols de grau i postgrau. La societat avui exigeix més varietat de «productes educatius», més breus, flexibles i específics, que la universitat hauria d’incloure en la seva oferta. D’altra banda, en el món de l’educació estan apareixent nous actors –des de plataformes col•laboratives (PeerToPeerUniversity) fins a empreses que proposen cursos (Khan Academy) o plataformes de MOOC (Coursera, Miríada)– que ofereixen espais educatius fora de les institucions tradicionals. En el projecte #UPF2020 ens interessava crear un mapa d’aquest nou territori i proposar algunes línies d’avanç.

Tenint en compte això que ens ha explicat, creu que a la universitat hi ha una manca d’innovació, entesa com a falta d’adaptació a un «ecosistema cultural hipertecnològic i dinàmic»?

A la universitat li ha passat el mateix que a una gran part del sistema educatiu: continua ancorada en una societat industrial que està en vies d’extinció. La societat de la informació i del coneixement necessita àmbits de formació més flexibles i modulars i que es puguin actualitzar de manera molt ràpida. Si una universitat espanyola vol proposar un nou grau, triga entre dos i tres anys a posar-lo en pràctica… un postgrau pot ser que trigui una mica menys… Com he dit abans, en el món de l’educació estan apareixent nous actors que proposen noves dinàmiques d’ensenyament-aprenentatge. Alguns d’aquests actors han nascut a la perifèria de la universitat (com Coursera), mentre que altres són totalment aliens a la institució. La universitat hauria de prendre nota d’aquestes presències i aprofitar la seva experiència per renovar-se. El que la universitat no sàpiga, vulgui o pugui fer, ho faran altres actors.

Què proposa el projecte #UPF2020 per a la universitat del futur?

A més d’una sèrie de conceptes per renovar el discurs universitari –i no acabar repetint el discurs de la «innovació», que està tan gastat– el projecte #UPF2020 ha identificat accions concretes que van des de la formació pedagògica del professorat fins a la reducció de la burocràcia creant «zones lliures de protocols» administratius o informàtics on professors i estudiants puguin explotar al màxim i de manera creativa els recursos que ofereix la institució. Empreses com Google han aplicat aquest sistema, i permeten que els empleats dediquin una part del seu temps als seus projectes personals. En molts casos, el canvi de les dinàmiques pedagògiques està limitada a causa de la presència d’espais «durs», dissenyats per a la transmissió lineal del coneixement. En aquest context, la universitat hauria de redissenyar els seus espais de manera col•laborativa per crear àmbits de treball flexibles i adaptables a les diverses situacions d’aprenentatge. També proposem el desenvolupament de treballs finals interdisciplinaris en què participin alumnes de diverses titulacions i facultats. Pel que fa a les titulacions, la universitat hauria d’oferir itineraris de formació personalitzables i començar a experimentar amb formats més breus. Per facilitar la difusió d’aquestes propostes hem creat un document breu en quatre idiomes (castellà, català, anglès i italià) de distribució lliure i oberta. Ens interessa obrir el debat i compartir experiències amb tota la comunitat universitària internacional.


Aquí es poden descarregar els quatre informes

Carlos A. Scolari

Carlos A. Scolari

Professor del Postgrau Online en Usabilitat, UPF-IDEC

http://hipermediaciones.com/

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris