Quorum_0000_Manifest

Manifest

Quorum és l’espai monogràfic de la BSM-Universidad Pompeu Fabra.

Quorum és una declaració a la diversitat, a l’argumentació i a la transversalitat dins un context multidisciplinari. Quorum, paraula llatina que literalment significa “dels quals”, és una comunitat regida per la suma. La suma de les diferents veus, de les diferents visions, dels diferents acords. Quorum significa el nombre mínim de membres que han d’estar presents en una reunió per tal que un acord sigui vàlid. Originàriament representava per al tribunal britànic justices of the quorum el lema “dels que volem que siguis un”, i hem volgut recuperar aquesta declaració per obtenir la finalitat d’aquest espai monogràfic: un espai dedicat a tota veu, a tothom; un espai on raonar i enraonar; un espai on la diversitat girarà entorn d’un mateix tema. Un tema de fons. Un tema relacionat, des de diferents punts, amb tots.