08 Management

27.10.2015

Les empreses necessiten líders

Jordi de Falguera

Actualment les empreses manifesten que la seva gran preocupació és la de disposar de bons líders, capaços de gestionar en situacions en què l’entorn canvia molt ràpidament. Les empreses, per poder sobreviure, tenen la necessitat de ser fonamentalment adaptatives al canvi, perquè el canvi ara és vertiginós, i el que avui és un avantatge competitiu, demà ja no ho serà. Per aquest motiu les organitzacions requereixen generar i mantenir un entorn flexible i creatiu, basat en la confiança en les persones, el compromís i el treball en equip. Una organització que és capaç d’adaptar-se, gestiona canvis continus de forma poc traumàtica, és menys volàtil i és més creïble per als inversors. Els models de negoci no són eterns, saber com canviar requereix desenvolupar noves capacitats empresarials.

Com indiquen diversos autors relacionats amb el management, l’eficiència és absolutament necessària, però actualment no és suficient, necessitem la resiliència, ser creatius i saber gestionar en transformació contínua. La definició que ofereix la Viquipèdia sobre resiliència indica que és la capacitat que té una persona o un grup de recuperar-se davant de l’adversitat per seguir projectant el futur. Això ha de permetre desenvolupar recursos que es trobaven latents i que el gestor desconeixia fins al moment. En la cultura emprenedora, s’entén com la capacitat que té l’emprenedor per confrontar situacions que compliquin la generació i desenvolupament del seu pla de negocis o el seu projecte a emprendre, generant sinergia amb els seus socis o col•laboradors per sortir airós i amb determinació d’ella, basat en la previsió del risc. Les pròpies empreses detecten mancances per manejar les claus del canvi. En aquest sentit, també ressalta el valor de la innovació com a factor de progrés econòmic.

Per tot això, tal com indica l’estudi realitzat per un grup d’autors coordinat pel professor Oriol Amat sobre les empreses d’alt creixement i les empreses gasela, un bon líder ha de disposar dels següents qualitats: passió, visió, comunicació, humilitat, capacitat d’aprendre, austeritat, empatia, flexibilitat, proactivitat. Els gestors reeixits sempre veuen més enllà del que altres veuen. Són apassionats i els agrada innovar. Estimen la seva feina i el realitzen amb cos i ànima. Viuen intensament cada dia i posen tot el seu esforç en cada cosa que fan. Dirigir una empresa exigeix un gran domini de les emocions. Els gestors han de tenir calma en els moments difícils i serenitat davant la incertesa. Un bon líder és capaç de prendre decisions racionalment encara que la situació estigui totalment fora de control. El nou management requereix un lideratge que aglutini tot l’esmentat anteriorment en què es promogui la constant experimentació.

La Universitat Pompeu Fabra ofereix aquest any un nou MBA redissenyat i reformulat a partir d’una proposta de valor innovadora i concebut per preparar professionals que aportin solucions transformadores a la societat, l’economia o les necessitats de la seva pròpia empresa. L’aprenentatge a través dels projectes permet millorar competències i capacitats, tant en l’àmbit de la comunicació com en la solució de problemes. Entenem la comunicació com una competència clau en un directiu. Treballem amb tècniques d’storytelling per ajudar els professionals a transmetre les seves idees amb èxit. Aprofundim i entrenem la presentació d’impacte així com la comunicació interpersonal, la marca personal i la identitat digital.

El nostre repte és que els participants obtinguin un equilibri entre l’adquisició de coneixements i el desenvolupament d’habilitats directives. Compartir i cooperar és la millor fórmula per créixer professionalment. Al llarg de l’Executive MBA es treballa sobre un repte professional, un projecte que es defineix des de l’inici sota la supervisió d’un mentor que ajuda a identificar els coneixements clau que s’hagin d’adquirir al llarg del curs. El mentor ajuda a identificar experts, empreses o activitats que puguin enriquir el projecte a través de les últimes tendències en formació. Sota aquestes premisses, s’aprèn a ser un mànager multifuncional que pugui assumir projectes transversals, desenvolupar aptituds directives de lideratge, comunicació, presa de decisions, creativitat i innovació, incrementar la confiança per liderar nous projectes i assumir nous reptes.

Vam detectar que cada participant té unes necessitats formatives diferents en funció de la seva formació, experiència o habilitats naturals. Així, mentre un necessita aprofundir en temes de finances o màrqueting, un altre potser ho necessita en negociació estratègica, comunicació o creativitat. A més no necessita la mateixa formació un projecte de comerç electrònic que potser demanda major formació en màrqueting digital, que un projecte d’internacionalització que requerirà major formació en logística o mercats exteriors. El projecte és l’eix vertebrador del procés d’aprenentatge i ajuda a desenvolupar aptituds d’anàlisi, diagnòstic i competències viables per a la direcció d’empresa. És a dir, es treballa un projecte concret però el procés està pensat perquè cada participant treballi i desenvolupi les capacitats directives necessàries i els coneixements per dur a terme qualsevol projecte en l’àmbit personal i professional, inclosa la gestió i el treball en equip i la confrontació de projectes.

Així, es van analitzant paulatinament la idea de negoci, l’estratègia a aplicar, l’anàlisi de l’entorn competitiu, l’anàlisi internacional, les necessitats organitzatives i estructurals, el pla de màrqueting i el pla financer i de viabilitat del projecte. D’aquesta manera, s’assimilen les competències professionals que la UPF Barcelona School of Management ha identificat com a clau per als directius del segle XXI: Lideratge, comunicació, cooperació, pensament adaptatiu i aprenentatge autònom.

Jordi de Falguera

Jordi de Falguera

Director del Executive MBA, UPF Barcelona School of Management

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris