Quorum_0006_pizarra

01 La Formació

01.06.2013

Centrar-se en el projecte

Jordi Balló

La metodologia de treball del màster en Documental de Creació parteix d’una idea central: cada participant aporta un projecte propi i el desenvolupa durant el temps en que transcorre el màster. És al voltant d’aquest projecte que es construeix l’aparell teòric necessari per poder-lo acompanyar.

Aquest principi fa canviar la perspectiva: no es tracta de seguir un curs general amb una pràctica final, sinó que es planteja a l’inrevés: és el projecte de cadascun dels participants el que esdevé protagonista i és aquest projecte el que ha de permetre que el participant disposi d’una eina pròpia per introduir-se amb més possibilitats en les diverses iniciatives i empreses culturals.

Òbviament, aquest desplaçament del focus principal obliga a un canvi radical en la figura dels tutors o mentors, que esdevenen personatges clau del procés i que han de tenir unes capacitats especials per detectar les necessitats que tenen els projectes i avançar qualitativament. En el màster en Documental de Creació, els tutors mantenen un contacte permanent amb els participants. A més, s’asseguren com a mínim tres trobades presencials en què cada participant afronta un debat obert amb el tutor, i els altres participants hi poden assistir. Està comprovada l’eficàcia d’aquest mètode: comprendre els processos de millora dels altres ajuda a acceptar de manera més efectiva el procés del projecte propi.

Aquesta metodologia ha donat resultats contrastats en la història del Màster en Documental de Creació. Cineastes i pel•lícules que ara formen part del patrimoni del millor cinema documental eren, en origen, uns projectes lleus, de dues pàgines, presentats com a carta fonamental per poder ser seleccionats per al màster. Durant tot el temps de maduració del projecte, els participant afronten d’altres experiències; visionats de films; debats teòrics; pràctiques de so, de muntatge o de realització, o fins i tot la realització del film d’un director consagrat en què ells participen activament. I tot aquest bagatge, tenint al cap el projecte propi, millorant-lo, adaptant-lo i aconseguint, quan es presenta a un pitching final amb especialistes, donar la sensació que el projecte és a punt per trobar formes de ser realitzat. El projecte és fort quan està avalat per experts internacionals i està preparat per trobar el seu propi camí productiu, inserit en la xarxa dels sistemes de producció reals.

Jordi Balló

Jordi Balló

Director del Màster en Documental de Creació, IDEC-UPF

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris