12 Educar la creativitat

25.07.2017

Creativitat, marques i capital creatiu

Mònica Carbonell

Segons la ciència, la creativitat és una habilitat innata de tots els éssers humans. Ens ve de sèrie.

Té a veure amb la nostra capacitat d’aportar solucions a problemes, de transformar realitats i de crear oportunitats on semblava que les coses només es podien fer d’una manera.

La creativitat és la nostra capacitat per crear valor de forma inusual. 

Se sap que la creativitat o bé s’estimula, o bé es deteriora a mesura que ens fem adults. De fet, durant dècades semblava que havia quedat relegada a certes professions. Com a individus i com a organitzacions, ens havíem oblidat d’estimular el nostre potencial creatiu, aquest que ens ve de sèrie.

Per sort per a tots, el boom de les start-ups ha posat en el focus el gran valor que té el pensament diferent per crear valor als negocis i moltes empreses se sumen a la carrera per incorporar mètodes que activin la creativitat als seus equips.

Però les idees no són per si mateixes un actiu fins que no les connectem amb el consumidor i les capitalitzem. I per fer-ho necessitem el branding com a mètode per crear valor i preferència cap als productes i els serveis d’una empresa.

Un procés en què l’anàlisi i el pensament racional són summament importants, perquè estableixen la base per prendre decisions, però en què la creativitat és el que marca la diferència per posar l’empresa en “un altre nivell” d’avantatge dins de contextos de mercat en què diferenciar-se és cada dia més complex.

A més, és important recordar que la marca no és estàtica. El seu valor augmenta o decreix amb el temps.

Dependrà del valor que aconseguim donar-li el dia que la creem i de la gestió que en fem al llarg dels anys.

Si volem construir una marca excepcional i anar-ne augmentant el valor amb el temps, hi ha una cosa tremendament important que no podem oblidar: cal alimentar el capital creatiu de la nostra marca. S’ha d’estimular la seva capacitat per sorprendre i crear valor per als nostres clients.

Com es pot estimular el capital creatiu de la marca?

1 – Empatia amb el nostre públic i mirada creativa al context

No trobarem les oportunitats on tots les cerquen. Per això és fonamental el punt de partida des del qual s’observa.

Veure el nostre públic de manera menys superficial i parametritzada, més pròxima. Saber què li importa. Seguir el pols de les tendències socials que l’afecten. Mirar el context de mercat des d’un angle menys convencional.

Com més informació de qualitat tinguem del context de mercat i dels nostres clients, més fèrtil tindrem el terreny perquè emergeixin solucions “poc o gens convencionals”.

Això podria dur-nos, per exemple, a definir un segment o un perfil de clients nou.

2- Definició del problema- Einstein deia que si hagués de resoldre un problema en una hora i la seva vida en depengués, invertiria 55 minuts a entendre bé el problema i els 5 minuts restants a resoldre’l.

Cal cercar maneres noves d’interpretar les dades. Ens hem de fer preguntes que ens ajudin a entendre bé el problema. Hem d’elaborar hipòtesis i validar-les abans d’anar de dret a una solució.

3- Processos de cocreació- La creativitat funciona connectant idees i conceptes de manera inusual. Com més visions i varietats de perfils de dins i fora de l’empresa participin en el procés de branding, més estímuls tindrem per generar connexions noves.

En definitiva, si volem tenir una marca diferent, cal potenciar tot el que ens ajudi a pensar de forma diferent.

Mònica Carbonell

Mònica Carbonell

Coordinadora acadèmica del Màster en Estrategia i Gestió Creativa de la Marca

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris