02 El món Co

28.11.2013

Les cooperatives: un model empresarial de present i de futur

Ramon Bastida

Actualment, a Catalunya hi ha 4.130 cooperatives amb un 15% de la població vinculada a aquestes empreses: 38.000 llocs de treball directes, 42.000 socis en cooperatives de serveis, 100.000 agricultors vinculats a cooperatives agràries i al voltant d’un milió de persones sòcies de cooperatives de consum. Les empreses d’economia cooperativa facturen uns 4.000 milions d’euros a l’any. Aquestes dades demostren que les cooperatives tenen un pes específic important en l’economia i en la societat.

Les cooperatives tenen unes característiques específiques que les situen en una posició a mig camí entre les entitats sense ànim de lucre i les societats mercantils. Estan formades per persones que s’associen per a la realització d’activitats empresarials, encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques i socials. Com qualsevol altra empresa, busquen un benefici o plusvàlua com a conseqüència de la seva activitat. Però es diferencien de les societats mercantils en que desenvolupen la seva activitat en base als principis cooperatius. Aquests principis són els pilars que preserven els valors cooperatius i estableixen les normes de funcionament de les cooperatives.

Una de les característiques fonamentals de les cooperatives és que cada soci té un vot amb independència de quina sigui la seva participació en el capital social. Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels seus socis, que participen activament en la fixació de les polítiques d’actuació i la presa de decisions. Això fa que els socis, que moltes vegades també són treballadors, es sentin més involucrats i motivats per aconseguir els objectius que ells mateixos han fixat, i participin en els processos d’innovació i desenvolupament de nous productes i serveis.

Les cooperatives estan obertes a totes les persones que puguin aportar el seu treball o utilitzar els productes o serveis de la cooperativa, i que estiguin disposades a acceptar la responsabilitat de ser socis. Això fa que siguin més permeables que altres tipus de societats, i puguin incorporar fàcilment totes aquelles persones que poden col·laborar en la consecució dels objectius. D’altra banda, els socis també poden sol·licitar la baixa voluntària en el cas que deixin de desenvolupar l’activitat que els unia a la cooperativa.
Una altra característica que s’identifica amb el sector cooperatiu és el compromís amb l’educació, formació i promoció dels valors cooperatius, i amb la comunitat que l’envolta. En aquest sentit, les cooperatives dediquen una part dels seus beneficis a activitats relacionades amb l’educació i formació dels seus socis, treballadors i persones relacionades perquè puguin contribuir al desenvolupament del moviment cooperatiu d’una forma eficaç. Aquest tipus d’activitats implantades des de l’origen del cooperativisme potencien el caràcter socialment responsable d’aquestes empreses.

Durant els darrers anys s’ha produït un increment en la creació de cooperatives a Catalunya, que han passat de les 113 registrades el 2011 a 147 el 2012. Fins al mes d’agost d’enguany s’havien constituït 91 noves cooperatives. Aquestes dades demostren que es continuen creant cooperatives, i que aquest model empresarial mixt que promou l’obtenció de beneficis, però aplicant valors de responsabilitat social, és un model de present i de futur.

Ramon Bastida

Ramon Bastida

Professor de la Barcelona School of Management i membre de la Fundació Roca i Galès

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris