02 El món Co

28.10.2013

El futur és «co»

Alfons Cornella

El futur dels negocis és la col·laboració. El futur del capitalisme és el cocapitalisme. El problema és que no sabem realment què volem dir quan parlem de conegoci, i senzillament no sabem com posar-ho en pràctica.

Des de l’any 2000, Infonomia difon en llengua castellana, en format digital i per mitjà de diversos tipus d’esdeveniments, idees innovadores i experiències dutes a terme per professionals i per equips d’empreses de totes les dimensions i de tots els sectors a tot el món. Com a resultat d’aquest procés de difusió, altres empreses poden decidir introduir canvis en els seus productes, processos i models de negoci. Aquesta «exploració» sistemàtica ens permet detectar canvis molt abans que els mitjans de comunicació generalistes els coneguin i els propaguin.

En els dos darrers anys hem detectat una tendència molt clara: el sorgiment de la col·laboració entre empreses, la qual cosa podria ser el senyal de l’inici d’una nova era, el cocapitalisme.

De fet, cada vegada detectem més exemples de tot tipus de col·laboracions empresarials. Empreses que hibriden els seus coneixements per tal de dissenyar productes o serveis que mai no podrien sorgir separadament (per exemple, taüts de disseny, com a resultat de la col·laboració d’un famós dissenyador de moda amb un fabricant de taüts tradicional). Empreses que combinen el millor de cadascuna per augmentar el valor del client del producte resultant (per exemple, un acord entre un fabricant d’automòbils i un fabricant de joguines amb l’objectiu de dissenyar un cotxe familiar en què els nens s’ho puguin passar molt millor). Empreses que combinen el seu coneixement en una mena d’espai d’aprenentatge comú (per exemple, un espai per intercanviar experiències o millors pràctiques sobre sostenibilitat mediambiental). Empreses que col·laboren per combinar els punts forts del model de negoci d’una d’elles amb els punts febles de l’altra. A més, grans empreses com P & G han anunciat que esperen basar una part substancial de les seves vendes futures en productes que es desenvoluparan amb socis externs.

Queda clar que el resultat de la suma dels actius de coneixement de diverses empreses és molt més gran que els sumands. És obvi que avui dia tenim eines (tecnologies) per facilitar la col·laboració entre empreses com mai abans no havíem tingut. Però també és cert que no sabem realment com desenvolupar aquesta col·laboració, malgrat la disponibilitat d’eines, ja que la història del capitalisme fins ara s’ha basat en la competitivitat, així com en el procés de destrucció creativa (empreses consolidades desapareixen en favor d’altres d’emergents que són realment més eficients).  Parlar d’«evolució col·laborativa» en el món dels negocis sembla que contradiu la idea més bàsica d’«evolució competitiva» que sembla inherent al capitalisme. Però, en un entorn empresarial en què el progrés depèn de la densitat de talent i coneixement, això no es pot condensar fàcilment en una sola organització; hem d’aprendre a col·laborar entre empreses si volem sobreviure. El futur, per tant, és necessàriament de col·laboració, coordinació i cocreació. El futur és «co».

En coherència amb aquesta observació, Infonomia va fundar a finals de 2009 una nova iniciativa anomenada Co-Society (www.co-society.com). L’objectiu del projecte és crear les condicions per permetre que les «empreses inquietes» de diversos sectors es posin en contacte i parlin obertament entre elles per tal de fer possible el sorgiment d’uns potencials projectes conjunts que, d’altra manera, no es produirien. L’objectiu, per tant, és fer possibles projectes que normalment seria «improbable» que es fessin realitat, i amb això augmentar els ingressos de les empreses que hi col·laboren. Així, doncs, com a exemples de «projectes improbables» tenim un fabricant d’impressores que va descobrir l’oportunitat potencial d’un nou servei de lliurament a domicili de fotografies de gran format, com a resultat d’una conversa amb un operador de viatges en línia. O un fabricant de components d’automoció que va crear una operació logística per recuperar diverses peces valuoses d’automoció, avui descartades després del desguàs del vehicle, mitjançant una conversa amb un operador de logística. O una cadena de botigues de mobles que va descobrir com un editor de revistes familiars podia ser un soci potencial per reidear el disseny d’una habitació de nadó típica.

Co-Society és el lloc on els equips més intel·ligents de les millors empreses del país es reactiven, combinant la seva experiència i el seu coneixement. Poden pertànyer a Co-Society organitzacions de qualssevol dimensions, però totes han de compartir una característica comuna: un perfil de lideratge innovador dins del seu sector. Cada sector està representat per una única empresa líder. D’aquesta manera, en els nostres esdeveniments híbrids, que se celebren diversos vegades a l’any, l’organització pot parlar de manera lliure i transparent sobre els problemes i els projectes en què cada empresa està implicada. A principis del 2010, pertanyen a Co-Society unes 40 empreses espanyoles, amb una facturació global de més de 100.000 milions d’euros. El nucli de Co-Society estarà format només pels 100 equips més intel·ligents del país, a finals de 2014.

L’objectiu és que les empreses comparteixin punts de vista superant l’endogàmia típica de cada sector, provant conceptes amb professionals que treballen en altres camps i descobrint idees que no sorgirien en una reunió específica del sector.

Els objectius específics de Co-Society són aquests:

  1. Establir condicions perquè els equips de sectors diferents aprenguin activament de les experiències dels altres: aquest projecte no es tracta només d’«innovació oberta», sinó d’«innovació col·laborativa».
  2. Aportar al país noves idees de gestió, juntament amb nous productes i serveis que estan sorgint arreu del món. Pertànyer a Co-Society vol dir estar constantment actualitzat.
  3. Ajudar de manera proactiva les empreses a combinar la seva experiència per crear nous projectes que no podrien produir-se sense un agent transversal com a catalitzador.

En cada reunió (el punt de fusió) hi ha temps per descobrir noves aportacions (noves idees, nous sistemes, nou coneixement) i temps per connectar amb els comembres.

Així, doncs, el futur és cocol·laboració, cocreació, coordinació, habilitats combinades per generar projectes híbrids: més enllà de la «innovació oberta» el futur es tracta de multiplicar la capacitat de les empreses per tal que puguin sorgir nous productes i serveis i estimular una nova força econòmica d’energia.

En resum, l’oportunitat d’experimentar aquesta gran i única era hauria d’infondre un fort sentit d’optimisme intel·ligent, ja que tenim un actiu excepcional: milions de persones amb moltes ganes d’aprofitar l’estoc mundial de tecnologia mitjançant la seva intel·ligència personal i col·lectiva. L’objectiu principal de Co-Society és que els equips més intel·ligents de les millors empreses del país combinin la seva experiència per generar nous projectes, de manera que es creï una riquesa sostenible.

Alfons Cornella

Alfons Cornella

Fundador d'Infonomia i Co-Society

www.co-society.com

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris