05 Innovació

15.09.2014

Unitat d’Innovació UPF Business Shuttle

Susana Domingo

La Universitat Pompeu Fabra fomenta mitjançant la Unitat d’Innovació UPF Business Shuttle l’esperit emprenedor entre la comunitat universitària, posant a l’abast dels emprenedors un conjunt de recursos i serveis per ajudar-los a assolir amb èxit la creació de la seva empresa.

Des de la Unitat d’Innovació UPF Business Shuttle s’articula un conjunt d’elements propis de la universitat amb altres externs a aquesta, com ara l’ecosistema emprenedor de la ciutat, amb l’objectiu principal de crear projectes empresarials i acompanyar-los en les primeres fases del procés emprenedor. Per a això, la unitat proporciona assessorament i acompanyament en tot el procés, que s’inicia amb la contrastació i la validació del model de negoci (fent servir la metodologia de lean startup), continua amb la preparació del pla d’empresa per a aquelles persones que busquin capital tant públic com privat o bé espais on iniciar l’activitat, com ara els espais d’incubació UPF Business Shuttle al viver Almogàvers Business Factory, i en altres casos assessora sobre aspectes legals, tant relatius a la creació d’una societat com a la propietat intel·lectual.

A més de prestar aquests serveis, la unitat desenvolupa accions de sensibilització, com el cicle de conferències Tardes d’Emprenedoria UPF, presentacions a les aules o càpsules de formació específiques.

Per tal de donar visibilitat a les nostres startups, la Unitat d’Innovació UPF Business Shuttle va organitzar un primer fòrum d’inversors exclusiu per al col•lectiu UPF el desembre de 2013. A partir de l’èxit aconseguit en aquest fòrum, es preveu un proper fòrum el desembre de 2014, en què estaran presents els principals inversors de l’ecosistema.

La Unitat d’Innovació UPF Business Shuttle se centra en empreses de base tecnològica i amb un fort component innovador. En aquest sentit, rebem propostes innovadores vinculades a productes, serveis i model de negoci. Les innovacions comprenen diversos àmbits, per exemple la gestió hotelera (ByHours, Roomtab o Iwanatravel), un sistema de fixació de preus per a comerços online (PayRandom), videojocs (A Crowd of Monsters o Lince), aplicacions tecnològiques en 3D (Mobile Media Contents), solucions de software per a sectors de serveis (Logim Solutions), un nou instrument musical electrònic (Reactable), tecnologies de processament de veu (VoctroLabs) o noves solucions en biotecnologies (QGenomics, Ascidea).

El fet de tenir una idea innovadora per si mateix no garanteix que el projecte hagi de tenir èxit. En aquest sentit, la Unitat d’Innovació valora el grau de maduresa de l’equip i de la idea de negoci, el seu grau de compromís amb el projecte, el grau de desenvolupament del producte o servei (prototipus o beta), l’avantatge competitiu que ofereix la innovació respecte del que ja existeix al mercat, si el producte o servei ha estat validat al mercat, l’existència de clients, el potencial de mercat, la identificació de la competència, etc. És important que l’emprenedor tingui clar que la seva idea innovadora generarà valor per al client potencial i que ho ha de fer de manera flexible, eficaç en els resultats i eficient en termes de recursos esmerçats, especialment el factor temps.

Les relacions amb els diversos agents, tant públics com privats, de l’ecosistema emprenedor de Barcelona i la nostra presència activa en el dit ecosistema faciliten el camí als nostres emprenedors. Es tracta d’aprofitar i potenciar al màxim les sinergies.

Finalment, cal destacar que les empreses assessorades (una mitjana de 40 a l’any) i acompanyades (una mitjana de 10 a l’any) per la Unitat d’Innovació UPF Business Shuttle han aconseguit, d’una banda, formalitzar l’entrada de capital risc per un import global superior a 1.200.000 € d’inversors privats i, d’altra banda, l’obtenció d’ajudes i instruments financers públics (Emprendetur, ICF, ENISA, etc.). Aquesta injecció de capital, tant públic com privat, els permetrà continuar amb els objectius marcats als seus plans d’empresa: expansió internacional, desenvolupament de nous productes i serveis, etc.

El talent i la innovació generats a la nostra universitat, acompanyats per la Unitat d’Innovació UPF Business Shuttle permeten convertir projectes interessants en realitats empresarials d’èxit.

Susana Domingo

Susana Domingo

Directora del Master of Science in Enterpreneurship, UPF Barcelona School of Management

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris