15 Transformació educativa

11.03.2019

Canvis disruptius també en la formació superior

Oriol Amat

Barcelona serà la seu del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores, que reunirà mes de 10.000 participants dels cinc continents l’any 2020. Vivim temps de canvis profunds: canvis tecnològics, socials, econòmics, científics, etc. que lògicament també afecten l’educació, que és un element fonamental del procés de transformació.

El sistema d’educació superior, i d’alguna manera el del conjunt del sistema educatiu, s’ha encaminat a donar resposta a les necessitats específiques del mercat laboral. La paraula llicenciat, de fet, representava aquella idea d’universitat que atorga llicències per a l’exercici de les professions.

El mercat laboral, però, s’ha transformat completament. Deixant de banda excepcions, les professions ja no estan tan clarament definides. Una bona part del coneixement, accessible i horitzontal, es pot obtenir amb un clic i els continguts es tornen obsolets molt ràpidament. Davant d’aquesta situació, és indubtable que cal passar d’un model educatiu basat en l’acumulació de coneixements a un altre que es fonamenti en l’experiència i en una actitud permanent i activa d’aprenentatge. Aquesta actitud ha de preparar per continuar aprenent al llarg de tota la vida, i ha d’afavorir la receptivitat als canvis conceptuals, científics i tecnològics que aniran apareixent cada vegada més acceleradament.

El Fòrum Econòmic Mundial va identificar en l’informe “El futur de les ocupacions i les competències” les deu competències professionals més demanades per al 2020:

  1. Resolució de problemes complexos
  2. Pensament crític
  3. Creativitat
  4. Gestió de persones
  5. Coordinació amb altres
  6. Intel·ligència emocional
  7. Judici i presa de decisions
  8. Orientació al servei
  9. Capacitat de negociació
  10. Flexibilitat cognitiva

Sens dubte, formar els futurs professionals, directius, comunicadors, escriptors, auditors, programadors, etc. no serà tan fàcil. A la BSM-Universitat Pompeu Fabra hem entès que canviar la formació significa arriscar i examinar nous models i formes d’aprenentatge. Així ho estem fent, amb models orientats a l’aprenentatge per projecte, basat en la resolució de reptes reals, amb l’acompanyament de professors i mentors i amb un enfocament més personalitzat, interdisciplinari, pràctic i col·laboratiu.

El canvi constant és un repte per a tots: per a l’estudiant, que passa ara a ser motor del seu aprenentatge. Els estudiants es converteixen en subjectes actius que treballen, participen, plantegen dubtes, col·laboren en equip i s’organitzen per fer projectes o resoldre problemes. L’objectiu és que s’enfrontin a situacions reals que puguin viure en el seu futur laboral, alhora que desenvolupen la capacitat crítica i l’anàlisi per a la presa de decisions mentre treballen la comunicació i la creativitat amb un enfocament humanista i multidisciplinari.

Aquest enfocament va unit a un canvi de rol també del docent, que esdevé un mentor, un guia per a l’aprenentatge personalitzat que impulsa els estudiants en el seu procés de descoberta i construcció del coneixement.

I, finalment, ens obliga a canvis també als espais físics i virtuals, com a agent educador. El redisseny de les aules és un element cada vegada més important per a les institucions que impulsem nous models educatius que requereixen espais físics on compartir idees, experiències i recursos, treballar de forma col·laborativa i crear en comunitat. Per això necessitem espais flexibles i que tinguin una distribució variable.

Així doncs, s’estan produint canvis disruptius en continguts, competències, estudiants, docents, espais i centres educatius. Són grans canvis que agiten la formació superior i a la BSM afrontem el repte amb la finalitat de transformar cada persona en la millor versió de si mateixa.

Oriol Amat

Oriol Amat

Degà de la BSM - Universitat Pompeu Fabra

Deixa un comentari

Your email address will not be published. * Camps obligatoris


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

* Camps obligatoris